sitaralogo-figure-blue-copy

MÅ VÄL!

Sitara Wellbeing [välbefinnande] handlar om att må bra. Välbefinnande handlar inte bara om kroppen: det innefattar också fysiska, mentala, emotionella, spirituella, sociala och kulturella dimensioner. Vårt välbefinnande påverkas av den värld vi lever i och av de människor vi har runt omkring oss. Sitara betyder stjärna på dari, persiska och urdu, och stjärnan i Sitara Wellbeings logga (bilden ovan © Jenny Wickford) representerar välbefinnande från detta helhetsperspektiv, både vad gäller hälsa and socialt samspel.